Informatie website

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Geeksheaven.nl  deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Geeksheaven.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wijzigingen en correcties zijn derhalve voorbehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan Geeks Heaven. Niets uit deze website mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geeksheaven.nl .